0519531316 info@vvdemonnik.nl

TWEE NIEUWE SPONSOREN V.V.DE MONNIK

De Monnik begroet twee nieuwe bordsponsoren, en wel
Hotel Brasserie Brakzand en Bakkerij Donders

Uiteraard is De Monnik daar zeer mee ingenomen en hoopt daarbij
op een goede langdurende samenwerking met deze eilander bedrijven.