0519531316 info@vvdemonnik.nl

kader 2018/2019

Hoofdbestuur

Voorzitter: Jelle de Jong (06-29535508)

(wedstrijd)Secretaris: Hans Huizing (06-22476334) huizinghans@gmail.com

Penningmeester: Theo Tiggelaar (06-30351890) t.tiggelaar@hotmail.com

Bestuursleden:  Andries van Guldener, Chris Wiersema, Theo Stielstra en Eddie Bakker

Trainer senioren: H. Huizing

Consul : Johan Snijdood (0519-531764)

Kantine :  (0519-531316 )

Jeugdbestuur

Voorzitter: Eddy de Groot

Jeugd-secretaris: Astrid v/d Zaag (06-29317986)  jj.vanderzaag@knid.nl

Penningmeester: Leo Helder