0519531316 info@vvdemonnik.nl

kader 

Hoofdbestuur:

Voorzitter: Vacant

(wedstrijd)Secretaris: Astrid van der Zaag (06-29317986) info@vvdemonnik.nl

(wedstrijd)Secretaris: Paul Harthoorn info@vvdemonnik.nl

Penningmeester: Jan Martinus (06-11534742) penningmeester@vvdemonnik.nl

Bestuursleden: Jan Bert Arends, Jasper van der Meij en Dick Derksen

Diversen:

Kantine :  (0519-531316 ) kantine@vvdemonnik.nl

Trainer senioren: Jan Bert Arends (06-30565423) reactief@dds.nl 

Consul : Johan Snijdood (0519-531764)

Huismeester: Aldert Stielstra

Webmaster: Wim van Velthoven (06-28085486) webmaster@vvdemonnik.nl