0519531316 info@vvdemonnik.nl

kader 2021\2022

Hoofdbestuur

Voorzitter: Jelle de Jong (06-29535508)

(wedstrijd)Secretaris: Hans Huizing (06-22476334) huizinghans@gmail.com

Penningmeester: Chris Wiersema (06-29118570) penningmeester@vvdemonnik.nl

Bestuursleden:  Iwan Donders, Theo Stielstra en Eddie Bakker

Trainer senioren: Jan Bert Arends

Consul : Johan Snijdood (0519-531764)

Kantine :  (0519-531316 ) kantine@vvdemonnik.nl

Huismeester: Aldert Stielstra (0519-531504)

Webmaster: Wim van Velthoven (06-28085486) webmaster@vvdemonnik.nl

Jeugdbestuur

Voorzitter: Vacant!

Jeugd-secretaris: Astrid v/d Zaag (06-29317986)  jj.vanderzaag@knid.nl

Penningmeester: Leo Helder