0519531316 info@vvdemonnik.nl

Op vrijdagavond 19 januari werd de eerste bestuursvergadering van dit jaar gehouden.
Dit was tevens de eerste vergadering na de ledenvergadering van 5 januari jl.
In deze vergadering werd Eelke van der Heide gekozen als nieuw bestuurslid.
Daarmee is het bestuur met 7 personen weer helemaal compleet!

De functies binnen het bestuur zijn als volgt verdeeld:
Voorzitter: Eelke van der Heide, Email: info@vvdemonnik.nl
Penningmeester: Jan Martinus, Email: penningmeester@vvdemonnik.nl
(wedstrijd) Secretaris: Astrid van der Zaag, Email: info@vvdemonnik.nl (06-29317986)

Bestuursleden: Jan Bert Arends; Jasper van der Meij; Paul Harthoorn en Dick Derksen

Als bestuur zijn we erg blij dat de functies allemaal weer ingevuld kunnen worden en dat we dankzij Eelke ook weer een voorzitter van de voetbalvereniging hebben!