0519531316 info@vvdemonnik.nl

DE BRANDING KAMPEERBOERDERIJ

Deze kampeerboerderij is de nieuwste sponsor bij v.v. De Monnik.
Bij De Monnik is men daar zeer mee ingenomen,
mede ook omdat het een eilander bedrijf is.
De Monnik hoopt dan ook met de familie Visser, op een lange en prettige
samenwerking.