0519531316 info@vvdemonnik.nl

De gemeente Schiermonnikoog is betrokken bij het jeugdfonds sport & cultuur.
Het jeugdfonds zorgt ervoor dat alle kinderen mee kunnen doen.
Het fonds maakt sport en cultuur mogelijk voor mensen die leven van een laag inkomen.

Sporten of bezig zijn met een creatieve hobby als schilderen, theater of beeldende kunst heeft een bewezen positief effect op de gezondheid.
In de gemeente Schiermonnikoog leven diverse huishoudens van een laag inkomen.
De gemeente vindt deelnemen aan sport en culturele activiteiten erg belangrijk.

Meedoen?

Een aanvraag bij het volwassenenfonds wordt gedaan door een intermediair die actief is binnen de gemeente.
Denk bijvoorbeeld aan een schuldhulpverlener, buurtsportcoach of iemand van het gebiedsteam.
Intermediairs zijn te vinden via de site op www.volwassenenfonds.nl/schiermonnikoog

 

Op Schiermonnikoog zijn Lineke Nienhuis (Zorg & Welzijn) en Marije Dam (Buurtsportcoördinator) de intermediairs.