0519531316 info@vvdemonnik.nl

Sinds 24 augustus is de gehele accommodatie rookvrij.
Al rookvrij waren de gebouwen en velden. Daar komt nu dus bij, het terras en de op in en uitgangen van onze accommodatie.
Wil men toch roken dan is een kleine wandeling noodzakelijk, naar de zuidkant van het Duinpad.
Twee staande asbakken bevestigen de rookplek. (zie foto)

Het is voor de rokers even wennen(zie foto) , maar dat is begrijpelijk.

Een goede oplossing zou kunnen zijn om te stoppen met roken. Dat is ook veel gezonder.
Zullen we er voor gaan DE GEHELE DE MONNIK ROOKVRIJ.

Aldert Stielstra