0519531316 info@vvdemonnik.nl

Na reparatie is de tribune weer in alle glorie hersteld.
De beide zijden zijn voorzien van nieuw materiaal, wat tevens geschikt is
om uit koers geraakte ballen tegen te gaan zonder kapot te gaan.
Ook het inregenen en wind behoren weer tot het verleden.
Wel het verzoek aan de spelers de bal voortaan binnen de lijnen te houden.
Tevens is het materiaal aan beide hoeken vervangen.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de mensen van de Firma Dijkstra en
dat onder leiding Jan van der Zaag.

   

Aldert Stielstra