0519531316 info@vvdemonnik.nl

In de tijd dat er niet gevoetbald wordt, wordt meestal benut om extra onderhoud te plegen aan de accommodatie, zoals de kantine onze De Leeuwekuil.
In de zomer periode werd deze voorzien van een nieuw laagje verf.
In de winterperiode volgde de vloer door deze opnieuw in de was te zetten en zo ligt deze er weer glinsterend bij.
Ook de stellingen achter de bar werden vernieuwd.

Dank gaat uit naar alle vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt.