0519531316 info@vvdemonnik.nl

Op de ledenvergadering werd kort vermeld dat De Monnik werkt aan een plan voor verduurzaamheid van de gehele accommodatie.
Dit gaat i.s.w. met de Tennisclub en Gemeente.
De Monnik is op bepaalde punten al bezig met energie besparing zoals verlichting en de koeling.
Zo zijn de lampjes in de vitrines in de hal vervangen door ledverlichting. Lampjes van 25Watt is nu geworden 3,5 watt met meer licht opbrengst.
Deze verlichting brandt maar 5 uren per dag en dan zet zo,n besparing niet zoveel, maar alle beetjes helpen.
Bij deze vervanging zijn de 5 kasten en de inhoud ook direct schoongemaakt zodat het geheel er weer glanzend uit ziet.
De lampen in de kantine worden als deze kapot gaan nu ook vervangen door led. Bij een aantal is dat al het geval geweest.
De bedoeling is om ook op korte termijn de TL verlichting te vervangen door led.

Aldert Stielstra.