0519531316 info@vvdemonnik.nl

Foto 1
Ook op de jachthaven heeft De Monnik een papiercontainer.
De aanduiding daarvan was langzamerhand een aanfluiting.
Daarom een nieuw bord aangebracht met een korte gebruiksaanwijzing.

Foto 2
Zoals bekent staat op de accommodatie van De Monnik ook een zendmast.
Omdat De Monnik en de Gemeente onderhoud doen op dit deel van het Duinpad, geldt dat ook voor derden aan hun bezittingen.
Met groot materiaal en daarvoor behoefden de hekken niet eens open.
Dat moet wel als ze ooit nog een keer die grote rode kabelbuis in de grond graven.

Aldert Stielstra.