0519531316 info@vvdemonnik.nl

Langs het hoofdveld hangt een reclamebord met daarop “Stichting Veldsporten Schiermonnikoog”
(zie Foto), waarbij in het gebruik vaak de afkorting SVS wordt gebruikt.
In deze voetbal loze tijd van v.v. De Monnik, in de journalistiek vaak komkommertijd genoemd, is het een mooie tijd om in het kort iets te vertellen over de SVS

Toen v.v. De Monnik de plannen ontvouwde om een nieuwe accommodatie te bouwen, werd toen  besloten om dit onder te brengen in een  Stichting  en zo ontstond in 2005 de SVS.
Naast de gebouwen, hekwerken en materialen werden ook de velden ondergebracht bij SVS.
De velden zijn wel eigendom van de gemeente en deze verzorgd ook onderhoud en maaien en laat eens per jaar het groot onderhoud uitvoeren door Antea Groep (voorheen Oranjewoud)
De SVS huurt de velden van de gemeente en verhuurt deze weer door aan v.v. De Monnik.
v.v.De Monnik is dan ook de hoofdhuurder van de accommodatie.

De kantine valt weer onder het beheer van de SVS uiteraard in grote samenwerking met v.v. De Monnik. De kantine wordt gedraaid door een groep enthousiaste vrijwilligers.

Het schoonmaken van de kleedkamers is onder gebracht bij de firma SchierGlas die ook de buitenkant van het gebouw schoonhoudt.
De opbrengst van de kantine wordt gebruikt voor servicekosten, denk daarbij ook aan de energiekosten etc.
De huuropbrengsten worden gebruikt om de lening welke voor de bouw moest worden aangegaan, bij de gemeente af te lossen.

Alle andere onderhoud wordt uitgevoerd door vrijwilligers, alles in nauwe samenwerking met v.v. De Monnik. De beide besturen werken goed samen in een zeer prettige sfeer. 2x per jaar wordt gezamenlijk vergaderd meestal voorafgaand aan het Technische Overleg met de Gemeente, waarbij zowel vertegenwoordigers van v.v. De Monnik als SVS aanwezig zijn en dat vindt om en om plaats op onze accommodatie en het Gemeentehuis.

Het complex wordt ook wel gebruikt door derden en denk daarbij aan de scholen en Lytje Willem.
Hoop hiermee wat duidelijkheid te hebben gegeven over de SVS, maar zijn er vragen en opmerkingen dan hoort het bestuur dat graag.

Bestuur SVS bestaat uit:
Johan Snijdood  voorzitter
Aldert Stielstra  secretaris
Jan Martinus     penningmeester.