0519531316 info@vvdemonnik.nl

Vorig jaar mei moest Bote vanwege fysieke problemen tijdelijk stoppen met zijn taken, maar hoopte november/december zijn functie binnen de oud papierploeg weer te kunnen uitvoeren.
Helaas werd dit niet de werkelijkheid en moest zelf de beslissing worden genomen dat de 80 jarige Bote geheel moest stoppen.

Daarom werd op 05 augustus jl. na afloop van het reguliere ophalen van het oud papier op de eerste woensdag van de maand, een klein afscheidsfeestje gehouden op het terras van v.v. De Monnik.
Alles werd enigszins verlaat omdat de ploeg eerst nog een enorme hoeveelheid papier moest verwerken.
Liefst 3 containers vol, waarmee een nieuw record werd gevestigd.

De werkzaamheden welke Bote verrichtte, bestonden uit het regelmatig ledigen van de kleine containers welke elders in het dorps staan opgesteld en dit te vervoeren naar de grote opslag aan het Melle Grietjespad.
Deze centrale opslag moest dagelijks worden bijgehouden. Op de 1ste woensdag van de maand werd er ook voor gezorgd dat het papier werd opgehaald op de gebieden welke niet door de vrachtwagen kon worden opgehaald.

De Monnik voorzitter Jelle de Jong sprak Bote liefdevol toe en bedankte Bote voor zijn geweldige inzet.
Deze inzet is niet met geld te betalen, maar toch een kleinigheid als dank is wel op zijn plaats. Een groot bloempakket voor het thuisfront en een diner bon voor 2 personen in de Toxbar.
Bote nam dit alles dankbaar in ontvangst. Had deze klus altijd met veel plezier gedaan en moedigde de aanwezigen aan vooral door te gaan met deze papierklus, maar zag dat hoopvol toe, gezien het groot aantal jongeren binnen de ploeg.
Jelle bedankte ook de gehele ploeg want deze is onmisbaar voor v.v. De Monnik. Zonder het oud papier zou competitie voetbal voor zowel de senioren dan wel de jeugd niet mogelijk zijn.

AFSCHEID VAN ANDRIES VAN GULDENER
Hierna richtte Jelle zich tot Andries welke ook afscheid nam van zijn diverse werkzaamheden binnen de oud papierploeg.
Tevens had Andries ook zijn functie binnen het bestuur van De Monnik neergelegd.
Ook Andries vanwege fysieke problemen, maar hij is nog wel beschikbaar indien mogelijk voor wat werkzaamheden binnen de club.
Ook Andries kreeg bloemen en diner bon.

Hierna ging de avond verder met het hapje en een drankje en vond Bote de tijd aangebroken om te vertrekken. Want ja de bloemen moeten ook nodig weer in het water.
Daarna ging ieder langzaam er van door en kon worden terug gezien op een zeer gezellige bijeenkomst.

Aldert Stielstra.