0519531316 info@vvdemonnik.nl

Netwurkz is de nieuwste sponsor van De Monnik.
Dit bedrijf is gevestigd in Hantum, een dorp onder de rook van Dokkum.
Uiteraard is De Monnik hiermee zeer ingenomen en hoopt op een goede
en langdurende samenwerking.