0519531316 info@vvdemonnik.nl

Elk jaar wordt aan het hoofdveld en oefenveld groot onderhouden uitgevoerd.
Gebruikelijk was, dat dit in fases werd uitgevoerd.
Het oefenveld omstreeks half mei en het hoofdveld 3e week juni, In de maand juli kon dan het oefenveld weer worden gebruikt.

            

Door het corona virus mogen er geen wedstrijden worden gespeeld en mocht er ook niet worden getraind.
Daarom werd besloten het groot onderhoud naar voren te halen en dat op beide velden tegelijk uit te voeren. Op maandag 11 mei heeft de firma Antea deze werkzaamheden uitgevoerd.
Begin juli kan dan het oefenveld weer in gebruik worden genomen.

De jeugd mag inmiddels weer trainen en heeft de training ook alweer hervat. Nu het oefenveld en het hoofdveld niet mag worden gebruikt, wordt uitgeweken naar het Hazeweitje.

Nu maar hopen dat de situatie rondom het corona virus zich zodanig ontwikkeld, dat de gewone toestand weer kan worden hersteld.

Aldert Stielstra