kader 2017/2018

Hoofdbestuur

Voorzitter: Jelle de Jong (0629535508)

(wedstrijd)Secretaris: Hans Huizing (0622476334) huizinghans@gmail.com

Penningmeester: Theo Tiggelaar

Bestuursleden:  Andries van Guldener, Chris Wiersema, Theo Stielstra en Eddie Bakker

Trainer senioren: H. Huizing

Consul : Johan Snijdood (0519-531764)

Kantine :  (0519531316 )

Jeugdbestuur

Voorzitter: Eddy de Groot

Jeugd-secretaris: Astrid v/d Zaag (0629317986)  jj.vanderzaag@knid.nl

Penningmeester: Leo Helder