Huisregels

Respect voor elkaar
• RESPECT wordt binnen De Monnik met hoofdletters geschreven.
• Waardeer en respecteer elkaar. Beledig of pest elkaar niet.
• Blijf van elkaars spullen af. (in de kleedkamer)
• Draag je zelf en de club altijd positief uit!!
• Gedraag je netjes, praat netjes

Zorg voor sfeer binnen de vereniging
• Praat, overleg met elkaar, doe voorstellen, organiseer, loop niemand zomaar voorbij, neem de tijd voor elkaar
• Betrek elkaar bij voetbalgesprekken.
• Voor en na de wedstrijden en trainingen: lach en huil met elkaar, niet om elkaar.

Wees altijd op tijd.
• Beter een uur te vroeg, dan een minuut te laat
• Binnen teamverband rekent iedereen erop dat iedereen op tijd is.

Afmeldingen
Verwacht wordt dat je altijd aanwezig bent. Afmeldingen dienen tot een minimum beperkt te blijven. Alleen ziekte en bijzondere studieomstandigheden zijn uitzonderingen.

Materialen
Trainingspakken en wedstrijdkleding zijn eigendom van de vereniging. Gebruik deze zoals je ook je eigen kleding gebruikt, zuinig, goed en netjes. Deze mogen alleen gebruikt worden in V.V. De Monnik verband.
• Dit geldt ook voor de accommodatie en inventaris.
• Niet in of over de hekken klimmen.
• Schoenen buiten afkloppen en niet schoonmaken onder de douche.
• Afval in de afvalbak

Ouders / Toeschouwers
V.V. De Monnik eist sportief gedisciplineerd gedrag van onze spelers(sters) en begeleiding Datzelfde verwachten we ook van de ouders en onze toeschouwers. Gezond enthousiasme langs de lijn juichen we uiteraard van harte toe.

SLOT
Voor alle vragen, suggesties, ideeŽn, opmerkingen enz. kunt u ten alle tijde terecht bij leiders, trainers en bestuur / jeugdcommissie van V.V. De Monnik. Mailen mag ook